Overslaan en naar de inhoud gaan
 

Welkom bij stichting BIZ Winkelstad Veenendaal

Samen werken aan een bruisend centrum

In 2018 zag Stichting Biz Winkelstad Veenendaal het daglicht, de stichting Bedrijven Investeringszone: Biz. Binnen de Biz investeren ondernemers en vastgoedeigenaren gezamenlijk in een bruisend centrum. Zo wordt het centrum aantrekkelijk om in te wonen, te bezoeken, te werken maar vooral ook om in te ondernemen. Deze bijzondere samenwerking omvat niet alleen evenementen, promoties en marketing, maar ook thema’s als een schone en veilige binnenstad staan hoog op de agenda. En wat te denken van projecten op het gebied van innovatie en transformatie.

De Biz: een lucratieve samenwerking

Waarom de Biz zo'n succes is en een gezonde toekomst tegemoet kan zien? Simpel. De Biz levert ondernemers meer op dan dat het kost. Dagelijks ontstaan er nieuwe, lucratieve initiatieven. De resultaten liegen er niet om: subsidiestromen weten de weg naar de binnenstad steeds makkelijker te vinden.

Met de jaarlijkse ‘Biz-heffing’ financieren we met elkaar de activiteiten die Winkelstad Veenendaal uitvoert. Activiteiten waarmee we bouwen aan een aantrekkelijke binnenstad voor bezoekers én ondernemers. Dit jaar zitten we aan het einde van de huidige Biz-periode. Dat wil zeggen dat we dit jaar weer met elkaar mogen stemmen voor het verlengen van de ‘Biz’ en daarmee stemmen voor het doorzetten  van de activiteiten van Winkelstad Veenendaal

De afgelopen jaren hebben we met elkaar gewerkt aan het versterken van onze branding en promotie. Zo ontwikkelden we de nieuwe huisstijl en zorgen voor een sterk merk, dat zowel lokaal en regionaal staat. Winkelstad Veenendaal staat aan de basis van vele succesvolle promoties, evenementen en activiteiten waarmee we veel (nieuwe) bezoekers naar Veenendaal trekken: de Fashion Weeks, Gratis parkeren in de ochtend, Zomer in Veenendaal, teveel om op te noemen. Ook zijn we samen met gemeente Veenendaal dagelijks nauw betrokken bij de ‘staat’ van de binnenstad. We hebben regelmatig overleg op het gebied van veiligheid, overlast en de openbare ruimte.  En dagelijks werken we in diverse projecten samen om ook op de lange termijn de binnenstad van Veenendaal een stevige regionale positie te geven.

Met elkaar hebben we de afgelopen twee jaar kunnen zien hoe belangrijk het is om op deze wijze met elkaar samen te werken. Dankzij een sterke Biz konden we een vuist maken richting de overheid. We komen daarbij op voor de belangen van alle ondernemers. Zo maken we ons hard voor een verlaging van de heffing, hebben we continue aandacht kunnen vragen voor de benarde situatie waarin veel (horeca)ondernemers zich als gevolg van corona bevonden. En zitten we als binnenstad aan tafel bij zowel de politiek als burgemeester en wethouders om voortdurend het belang van een sterk centrum te benadrukken.

De recente enquête en de vele gesprekken die gevoerd worden laten zien, dat iedereen het er over eens is: een sterke binnenstad ontstaat door een professionele samenwerking. ‘Dit doe je er niet even bij als ondernemer', aldus een ondernemer uit de binnenstad.  En uit de cijfers komt duidelijk naar voren dat de Biz Winkelstad Veenendaal meer oplevert dan het kost. De opbrengst uit Twinkelingen en de diverse subsidies: binnenstadsmanagement en verdubbelaar enzovoort is hoger dan wat de ondernemers met elkaar investeren in de Biz-heffing.

Maar we zijn er nog niet. Er moet nog een hoop gebeuren. Dat beseffen we ons ook. Daarom hebben we voor de komende jaren 4 speerpunten geformuleerd.

 Biz Winkelstad Veenendaal, hét bruisend hart van Veenendaal

We willen met elkaar vol inzetten op beleving, evenementen en vergroening. Bij bezoeker en ondernemer moet het beeld ontstaan dat er in Veenendaal altijd iets te doen is. Hiervoor zullen we ons ook hard maken richting het evenementenbeleid. De binnenstad moet immers fungeren als het  podium van Veenendaal. Samen met organisatoren, cultuur, sport, horeca en ondernemers willen we evenementen neerzetten met een duidelijke meerwaarde voor de ondernemers.

 Biz Winkelstad Veenendaal, hét economisch hart van Veenendaal

Samen met gemeente willen we de economische positie van de binnenstad versterken. Denk hierbij aan het terugdringen van de leegstand, politieke aandacht voor het detailhandelbeleid, de binnenstad als geheel nog beter positioneren als werkgever en het blijvend ondersteunen van ondernemers die als gevolg van corona tussen wal en schip dreigen te vallen. Ook willen we blijven samenwerken met de gemeente in het programma Vitale Binnenstad 2.0. Met dit programma zorgen we gezamenlijk voor een succesvolle transformatie van de binnenstad, waarbij het accent nog meer komt te liggen op een aantrekkelijke omgeving voor bezoekers, bewoners en ondernemers.

 Biz Winkelstad Veenendaal, hét toekomstbestendig hart van Veenendaal

De komende jaren staan we met elkaar voor grote uitdagingen. Er komt van alles op ons af. De verdergaande digitalisering, duurzaamheid en eisen ten aanzien van slimme distributie vragen om een integrale aanpak. Ook houden we met elkaar de economische ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Vanuit Biz Winkelstad Veenendaal zijn we voortdurend bezig om deze ontwikkelingen in kaart te brengen en met elkaar op zoek te gaan naar slimme oplossingen.

Biz Winkelstad Veenendaal, hét georganiseerde hart van Veenendaal

Er liggen voor de komende jaren veel uitdagingen, kansen en ambities. Deze zien we allemaal. Ook zien we dat het voor veel ondernemers steeds lastiger wordt om hier naast het runnen van hun eigen business voldoende aandacht aan te geven. Het verder professionaliseren van Biz Winkelstad is dan ook essentieel.

 

Neem contact op voor meer informatie

Heb jij nog vragen na het bezoeken van deze website? Of wil je meedenken over het bruisende hart van Veenendaal? Neem dan vooral contact met ons op!

Henny Jansen - Binnenstadsmanager

06 36 17 22 53
henny@winkelstadveenendaal.nl

 

Daan van der Borgh

ondernemen@veenendaal.nl